Contractació,reservada a empreses especials,del servei de neteja viària i manteniment de jardins de determinades zones del municipi de Sóller
Número d'expedient:
1/2015
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
11 de febrer de 2015
Unitat:
Data publicació a la web:
26 de gener de 2015
Arxius adjunts:
Exp.1.15.Plec Clàusules Particulars (88 KB)
Data publicació a la web: 26 de gener de 2015
Emprenta digital SHA1: 9af7bf6ec6330c0aea4c4d7d3907ffbea541680b