Obres d'ignifugació de l'aparcament de Lepanto al Port de Sóller
Número d'expedient:
3/2015
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat amb publicitat
Data termini màxim:
23 de febrer de 2015
Unitat:
Data publicació a la web:
6 de febrer de 2015
Arxius adjunts:
Plec Tècnic (88 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: 2b44ebecf04884e626b5116d614845a6a77e84d9
Plec de Clàusules Particulars (119 KB)
Data publicació a la web: 6 de febrer de 2015
Emprenta digital SHA1: 0438309fd6fa54218b5cf01b3d0857b4e1f0f30d