Subministrament de gasoil per al Poliesportiu de Son Angelats
Número d'expedient:
10/2015
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
30 de setembre de 2015
Unitat:
Data publicació a la web:
15 de setembre de 2015
Arxius adjunts:
Plec de Clàusules Particulars (126 KB)
Data publicació a la web: 15 de setembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 2f1866e1e8d6cddff6da9f3b7171f39ea44df201