Servei de socorristes per a les piscines del poliesportiu de Son Angelats
Número d'expedient:
13
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
20 d'octubre de 2015
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
5 d'octubre de 2015
Arxius adjunts:
Certificació Adjudicació (52 KB)
Data publicació a la web: 16 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: f3d26608978e0352e9a7358a2cc05222d069c1ab
Acta Mesa Contractació de 1-12-2015 (251 KB)
Data publicació a la web: 16 de desembre de 2015
Emprenta digital SHA1: c5e669c383bde42e5dc597f08887b21f473c91d7
Plec de clàusules tècniques (97 KB)
Data publicació a la web: 5 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: a5043aa69f9aab5b847d3363bf834d706ed3df80
Mesa Contractació.Obertura Sobres 3 (189 KB)
Data publicació a la web: 24 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 824b992635f11bb075f51616adbb47248bcbe277
Plec de clàusules administratives (168 KB)
Data publicació a la web: 5 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 6f3e50aa5037cc36d9cdc38987df8e96587c8f5b
Acta Mesa Contractació de 10-11-2015 (214 KB)
Data publicació a la web: 13 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: ce24eb9f6161ae54a816b0e536f5b07b63e931a5
Convocàtoria Mesa Contractació (231 KB)
Data publicació a la web: 5 de novembre de 2015
Emprenta digital SHA1: 08b47333d552fe9a8a4d7aeb67c27b5d7d30d2e8