Servei de Recepció i Control d'Accessos al Poliesportiu de Son Angelats
Número d'expedient:
18/2015
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
20 de gener de 2016
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
5 de gener de 2016
Arxius adjunts:
Acta Mesa Contractació 9-02-2016 (386 KB)
Data publicació a la web: 11 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 552b2fa0f22fea6a458193de51a11e980df8d84c
Annex Acta Mesa Contractació 9-02-2016 (656 KB)
Data publicació a la web: 11 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: d52f378867e611513b7042ec8afa645cad441bac
Convocatòria Mesa Contractació 09-02-2016 (187 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: d50976e4b92a2b21e447ee6c407ccfa8344f5217
Acta Mesa Contractació 2-02-2016 (210 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: a7665fa45d8d640d47027639b5c583eac6a0694f
Costos Laborals (159 KB)
Data publicació a la web: 13 de gener de 2016
Emprenta digital SHA1: c5b4bc277cc821672548427ce371cbc4f4a9acd4
Plec de Clàusules Administratives (137 KB)
Data publicació a la web: 5 de gener de 2016
Emprenta digital SHA1: f950d3421aba64d31db85014b12fb1ae319c5df7