Servei de neteja de les instal·lacions del Poliesportiu de Son Angelats i els aparcaments de Ca les Ànimes i Calatrava
Número d'expedient:
17/2015
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
25 de gener de 2016
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
11 de gener de 2016
Arxius adjunts:
Annex Acta Mesa Contractació 9-02-2016 (512 KB)
Data publicació a la web: 11 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 61a56475bb9c9b1533384d41ab59df5e68aa572e
Acta Mesa Contractació 9-02-2016 (265 KB)
Data publicació a la web: 11 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 2bf9582a9f5b23da27256ba0218965bf57b6eaa8
Convocatòria Mesa Contractació 9-02-2016 (191 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 745672c4af379a222b07e0e783d71c07309bbda0
Acta Mesa Contractació 2-02-2016 (194 KB)
Data publicació a la web: 3 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: e5ffc32bc84109a1bbe09508e72e2e6512460c52
Costos Laborals (154 KB)
Data publicació a la web: 13 de gener de 2016
Emprenta digital SHA1: 707856a4a2fb7e27d80d2c65c433715b00c97671
Plec de Clàusules Administratives (142 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2016
Emprenta digital SHA1: 6359eb49178e396709860125936dc9785a3dca49