Subsministrament,en règim de lloguer,d'un camió recol·lector per al servei de RRSU
Número d'expedient:
1/2016
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
2 de març de 2016
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
16 de febrer de 2016
Arxius adjunts:
Convocatòria Mesa Contractació S-2 (196 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 5b53e0adce6fc60de45750212360124413fe7b2d
Convocatòria Mesa Comtractació S-1 (166 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: ad71d7fb0f0f48cca8719e03f585cf5c24946859
Plec de Clàusules Particulars (119 KB)
Data publicació a la web: 16 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 45cca830ce299b18875ba0957c4ef7e872725d05