Bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a la contractació temporal de controladors del servei d' O.R.A.
Número d'expedient:
2/2016
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
8 de març de 2016
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
26 de febrer de 2016
Arxius adjunts:
Composició Borsí O.R.A. (108 KB)
Data publicació a la web: 21 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 0c30331215cd31668f6195d346101c3a050cffb0
Bases Borsa Treball O.R.A. (80 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: 873dd0ccb0297c6a646283e815fe9379084b9efb
Sol·licitud (72 KB)
Data publicació a la web: 26 de febrer de 2016
Emprenta digital SHA1: e99fabdad5829709e6e7f44dbcd68a559e71bd9a