Bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a la contractació temporal d'operaris del servei de Fems i Neteja Viària
Número d'expedient:
5/2016
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data termini màxim:
18 de març de 2016
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
11 de març de 2016
Arxius adjunts:
Llistat Admesos Borsí (126 KB)
Data publicació a la web: 8 d'abril de 2016
Emprenta digital SHA1: 90ca9c6a504f888dddfa43d9c5e342045112679d
Convocatòria primera prova (48 KB)
Data publicació a la web: 29 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 0062368d8ffb8d606a4bd41ff1be5b608aba0b67
Sol·licitud (89 KB)
Data publicació a la web: 11 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 222cc9e39d45beb892a6b6c2dc08952d4d2f6aab
Borsa Treball Fems i Neteja (77 KB)
Data publicació a la web: 11 de març de 2016
Emprenta digital SHA1: 1030669e8275fb2baee3292ee02e7946ec67832e