Contractació del servei de monitors de fitness i activitats esportives dirigides, no aquàtiques, del poliesportiu de Son Angelats
Número d'expedient:
07/2016
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
4 de juliol de 2016
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
20 de juny de 2016
Arxius adjunts:
Acta Mesa Contractació S-2 (236 KB)
Data publicació a la web: 3 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: a7f441104b99f46f65d9d665e4638671d921f21c
Convocatòria Mesa Contractació S-2 (190 KB)
Data publicació a la web: 14 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 45b9689d849b0ec69594f3decaa16dd2e2448c28
Exp.07/2019.Plec de clàusules (161 KB)
Data publicació a la web: 20 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 497b97302433d5b4afc7df067240cbc53571fea7