Contractació del servei de monitors de natació i activitats esportives dirigides,aquàtiques, del poliesportiu de Son Angelats
Número d'expedient:
10/2016
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
4 de juliol de 2016
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
20 de juny de 2016
Arxius adjunts:
Acta Mesa Contractació S-2 (245 KB)
Data publicació a la web: 3 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 91fc33bed3dc95101a8c9b6d39496aef80d4fd5b
Convocatòria Mesa Contractació S-2 (188 KB)
Data publicació a la web: 14 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 1994baf31363e2b4230e0e4c700b0ae3e56e5c62
Exp.10/2016.Plec de Clàusules (161 KB)
Data publicació a la web: 20 de juny de 2016
Emprenta digital SHA1: 3df244fb24fa4dad73cf39b22b02d5a76f6e78d5