Contractació del Servei de Grua Municipal
Número d'expedient:
01/2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
24 de febrer de 2017
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
9 de febrer de 2017
Arxius adjunts:
Acta Mesa Contractació Obertura Sobre 2 (212 KB)
Data publicació a la web: 17 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 8f60b3ec2ccbb6b305d40738bede6b0a9ee3b878
Convocatòria Mesa Contractació Obertura Sobre-2 (177 KB)
Data publicació a la web: 13 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: d25f4b3a3ac4b4af36fc669fdbfb2e534a30a7f1
Acta Mesa Contractació Obertura Sobre1 (164 KB)
Data publicació a la web: 13 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: f54303f582e80e27b122acc3515f1d1764a05d32
Plec de Clàusules Tècnic-Administratives (148 KB)
Data publicació a la web: 9 de febrer de 2017
Emprenta digital SHA1: b0ab723388952e727408b53ce6b886866f72f3cd