Bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una Borsa de Treball per cobrir eventuals necessitats d'ocupació urgent o baixes de personal del servei O.R.A.
Número d'expedient:
05/2017
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data termini màxim:
11 d'abril de 2017
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
31 de març de 2017
Arxius adjunts:
Resultat Final Borsí O.R.A. (99 KB)
Data publicació a la web: 25 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 3a2ac907b77e20be982eca6eac057dd1b7f852cf
Convocatòria Prova de Català (99 KB)
Data publicació a la web: 25 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 7093884f6fc13e50f314554eda83eb735c0bcebe
Relació definitiva d'inscrits a la borsa de treball O.R.A. (88 KB)
Data publicació a la web: 19 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: c543350bc604c891ebc9faf9063ebeb4cee17b80
Relació d'inscrits a la borsa de treball O.R.A. (88 KB)
Data publicació a la web: 12 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 9661179e0c360765a94f700f84b4f4e6f3b398f2
Sol·licitud (131 KB)
Data publicació a la web: 31 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: cc7e8556d238f293e253f49fbf919a6a5086c74b
Bases reguladores convocatòria Borsa de Treball del servei O.R.A. (85 KB)
Data publicació a la web: 31 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 74963fb8b1ce67b49d5422ce634f0b338ca7e9c6
Resultat Prova 2 O.R.A. (100 KB)
Data publicació a la web: 19 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 8594f66c0f7e14fd752a12397cd68830d735ea55
Resultat Prova de Català (102 KB)
Data publicació a la web: 4 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 9adab5079eea74107cf17d88a6745b48b1ccec97