Arrendament del Bar de Sa Petanca al carrer de Cetre,27 de la ciutat de Sóller
Número d'expedient:
Exp.02/2017
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
24 d'abril de 2017
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
7 d'abril de 2017
Arxius adjunts:
Acta Mesa Contractació d'obertura Sobre B (356 KB)
Data publicació a la web: 5 de juny de 2017
Emprenta digital SHA1: c2943c3438404f4fe65b58d0855dd40893743e2c
Acta Mesa Contractació d'obertura Sobre A (181 KB)
Data publicació a la web: 23 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: 63943d3f2f0d90e791a4c020854e6365d5a80254
Designació dels components de la Mesa de Contractació (191 KB)
Data publicació a la web: 26 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: 650ee830dd6083971403d4a9ea241a4e9c1c6552
Plec de Clàusules Administratives (2.24 MB)
Data publicació a la web: 7 d'abril de 2017
Emprenta digital SHA1: d46116d4b114b2c536294378329204fe7844636c
Obertura Sobre B (179 KB)
Data publicació a la web: 24 de maig de 2017
Emprenta digital SHA1: d5631b111b023391cbba5708d4ae26457630e466