Subministrament de 45 parquìmetres per al servei O.R.A.
Número d'expedient:
06/2017
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
27 de setembre de 2017
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
11 d'agost de 2017
Arxius adjunts:
Certificat Renuncia Contracte (348 KB)
Data publicació a la web: 12 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 960e60a2db0a0a3c949ca86ec22738c2b53adfb4
Acta Obertura Sobre 2B (377 KB)
Data publicació a la web: 12 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: e8be9187d39d23ea6a1a2ae090eea68bf6efca63
Convocatòria M.C.Obertura Sobre 2B (172 KB)
Data publicació a la web: 22 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: aa5b916c2b4042279dd04aef51e5d1281b81a8f3
Acta M.C. Obertura Sobre 2A (371 KB)
Data publicació a la web: 22 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 3400a62aad0c1a8c01e6192fe72a5b518913da6f
Annex Acta (1.18 MB)
Data publicació a la web: 22 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 53a6be4c9b47373405cca367cfc8f8887f1dbb87
Convocatòria Mesa Contractació Obertura Sobre-2 (180 KB)
Data publicació a la web: 18 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: ff35cce283591ab4b61274c57bcdd93be199392e
Acta Mesa Contractació Obertura Sobre-1 (181 KB)
Data publicació a la web: 17 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: acf95861525ba875315fa3227ec8c867bd74eaaf
Designació Mesa Contractació (188 KB)
Data publicació a la web: 9 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 8fff54ca560f57aa73f1d17a0de4476921ccb13d
Exp.07/2017.Plec de Clàusules Administratives (121 KB)
Data publicació a la web: 11 d'agost de 2017
Emprenta digital SHA1: 0bd3ec53e22a9052e02ba37dc74a545cf35ef730