Bases per a la creació d'una Borsa de Treball de Coordinador/a-Director/a de l'Escola d'Educació Infantil Municipal
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data termini màxim:
28 de novembre de 2017
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
18 de novembre de 2017
Arxius adjunts:
Acta Tribunal Proves Director/a (669 KB)
Data publicació a la web: 19 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 49dd3ed9c566f46f6aceeb2aecbe5fb5881d47f3
llistat Definitiu Admesos i Exclosos Director/a (440 KB)
Data publicació a la web: 15 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 46d59104b7355f0181e74f9f224f39991c8205b4
Listat Provisional Admesos i Exclosos Director/a (455 KB)
Data publicació a la web: 11 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 9a6d840815b98179c78aa968af0dd594acb000ea
Model sol·licitud Director/a (82 KB)
Data publicació a la web: 22 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: d3986177de331bf225c5813b828811c79918c8bc
Bases Coordinador/a-Director/a (101 KB)
Data publicació a la web: 18 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 6512de0f0d88c7e98e6397d30f7e3f5d19701406