Bases per a la creació d'una Borsa de Treball d'Educador/a de l'Escola d'Educació Infantil Municipal
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data termini màxim:
28 de novembre de 2017
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
18 de novembre de 2017
Arxius adjunts:
Acta Tribunal Proves Educador/a (951 KB)
Data publicació a la web: 19 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: cdd6013c485aa8217e494bda9a80c23eb413497c
Llistat Definitiu Admesos i Exclosos Educador/a (445 KB)
Data publicació a la web: 15 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: b4cdb068831b05f8a47a763ce3d73f8df0747b1e
Llistat Prvisional Admesos i Exclosos Educador/a (462 KB)
Data publicació a la web: 11 de desembre de 2017
Emprenta digital SHA1: 1047ac9401dec8a2543902c71c3a42c69e544ba6
Model sol·licitud educador/a (67 KB)
Data publicació a la web: 22 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: ef904c2058da9962e3bfa9f0bac030aa999bc5f4
Bases Educador/a (102 KB)
Data publicació a la web: 18 de novembre de 2017
Emprenta digital SHA1: db3df2cf09e4d435774327b38e7d89135a3583d2