Subministrament de gasoil per a les instal·lacions del Poliesportiu de Son Angelats
Número d'expedient:
11/2017
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
9 de febrer de 2018
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
25 de gener de 2018
Arxius adjunts:
Acta Mesa Contractació (197 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 6d52825fc6160c659ff2d1d63b111008a959679e
Plec de Clàusules Administratives (107 KB)
Data publicació a la web: 25 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 057b7b168d3ff48e1e7ef676923ae0e9d7c2945f