Contractació del servei de Socorristes per a les piscines del Poliesportiu de Son Angelats
Número d'expedient:
Exp.12/2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
16 de març de 2018
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
5 de març de 2018
Arxius adjunts:
Acta Mesa Comtractació S-3 (214 KB)
Data publicació a la web: 30 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: b6be6088f04d430b5647fb34df769eebcf9f89e6
Acta Mesa Contractació (199 KB)
Data publicació a la web: 22 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: d7a8d523857f47e937126dffffa1db8c72bd1587
Obertura Sobre 2 (186 KB)
Data publicació a la web: 8 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: 7bdaf4d48bda5ccfc6abfdb3e1d1d423ab70b0b1
Plec de clàusules administratives (159 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 126e8fc3264e2840867850a8cc8fea7787fef067
Plec de prescripcions tècniques (86 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: f84f99f51118d0362d3da0626cc7fb43cb33c45a