Contractació del servi de Socorristes per a les piscines del Poliesportiu de Son Angelats
Número d'expedient:
Exp.12/2017
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
16 de març de 2018
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
5 de març de 2018
Arxius adjunts:
Plec de clàusules administratives (159 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 126e8fc3264e2840867850a8cc8fea7787fef067
Plec de prescripcions tècniques (86 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: f84f99f51118d0362d3da0626cc7fb43cb33c45a