Borsa Treball per a operaris del servei O.R.A.
Número d'expedient:
Exp.04/2018
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data termini màxim:
15 de març de 2018
Unitat:
Sóller 2010
Data publicació a la web:
5 de març de 2018
Arxius adjunts:
Resultat Borsí O.R.A. (96 KB)
Data publicació a la web: 13 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 227906d23c15d788b728ffb8d6371145eed38364
Resultat Segona Prova Borsí O.R.A. (99 KB)
Data publicació a la web: 3 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: cf13bfa3e45ae555c89ec73b0ff03a8c505da9f0
Bases Borsa Treball O.R.A. (78 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: cc0ccf959448be3542f14f2a0e5ad9065d874e3e
Data segona prova (114 KB)
Data publicació a la web: 26 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 9d114bc93be88505a216379ba567cda64c8c2bd4
Resultat de la Prova de Català (98 KB)
Data publicació a la web: 26 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 8e56b550601ea9b5d68a31cf5a871889233b9120
Relació d'admesos al Borsí O.R.A (99 KB)
Data publicació a la web: 19 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 7b89d23006f444fa6ddfa4fb912cafc13db35838
Model Sol·licitud (127 KB)
Data publicació a la web: 5 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: d27ef7a75253735408f9704695bb4b8b50ce50ac
Data prova de català (120 KB)
Data publicació a la web: 20 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 3992ec9220097b0955254b0e9d3ba78cd496353b