47/12. Serveis. Grua municipal
Contracte de serveis per a la conducció de la grua municipal propietat de SÓLLER 2010
Número d'expedient:
47/12
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
6 de febrer de 2013
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
29 de gener de 2013
Arxius adjunts:
Acta mesa 11 de febrer de 2013 (421 KB)
Data publicació a la web: 18 de febrer de 2013
obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: 70c626b60d1e6ccf8c414ff0f7bba818be661805
Convocatòria Mesa (270 KB)
Data publicació a la web: 29 de gener de 2013
Obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: 4e86c876d545ddf204ed7524bd7778b51f908f20
Plec de clàusules (687 KB)
Data publicació a la web: 29 de gener de 2013
Plec de clàusules que han de regir el contracte.
Emprenta digital SHA1: c56fcd2b009fe035e1bc5087a366ba56c077fcc3
ANUNCI LICITACIÓ (81 KB)
Data publicació a la web: 29 de gener de 2013
Anunci licitació. BOIB 29/01/13
Emprenta digital SHA1: 53dd1029cd022988bea3181fedbb5d29c9017cb7