Servei de socorrisme de les piscines municipals de Son Angelats
Contracte de serveis. Socorrisme de les piscines municipals de Son Angelats
Número d'expedient:
5/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
26 d'abril de 2013
Unitat:
Béns, serveis, contractació i avisos brigada municipal
Data publicació a la web:
9 d'abril de 2013
Arxius adjunts:
CONVOCATÒRIA MESA (279 KB)
Data publicació a la web: 14 de maig de 2013
Obertura sobres 2 i 3
Emprenta digital SHA1: a7417bfbfc0dc9606213229a3fd45f3d6e8c2305
DILIGÈNCIA (44 KB)
Data publicació a la web: 23 d'abril de 2013
Ampliació del termini de presentació d'ofertes - obertura dels sobres 1
Emprenta digital SHA1: 8fdf8fb3a8e2db3c883cb62a6863b8f0753408d6
BOIB 52 18/04/2013 (78 KB)
Data publicació a la web: 22 d'abril de 2013
Rectificació del preu màxim de licitació
Emprenta digital SHA1: c951bfea6284bca6a4721bd76fc1bc63d4a90a80
Plec de clàusules tècniques (78 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Plec de clàusules tècniques
Emprenta digital SHA1: ccaae6531d17b689cd9a7c8c4f04d56833d7308c
Plec de clàusules administratives (163 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Plec de clàusules administratives
Emprenta digital SHA1: b450bb55a7b77610223c7093cbcb6d5603c75877
Publicació BOIB (130 KB)
Data publicació a la web: 9 d'abril de 2013
Publicació BOIB 47 de dia 6/04/2013
Emprenta digital SHA1: ae4a3a89f90b0e4f4a06f98efa337ca2f14565ae