Bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per la contractació temporal de controladors del servei d'estacionament amb limitació horària a la via pública (O.R.A)
Número d'expedient:
16/2014
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
18 de març de 2014
Unitat:
Data publicació a la web:
6 de març de 2014
Arxius adjunts:
Bases Reguladores (80 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 4dcc54b04a3cd7e101ab891e056b776bec977cf5
Sol·licitud (88 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 666a440690b5ea2246bc8da17e0e84d826a02661