Bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una Borsa de Treball per la contractació temporal d'operaris del servei de Fens i Neteja Viària
Tipus de contracte:
Tauler d'anuncis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
21 de març de 2014
Unitat:
Data publicació a la web:
14 de març de 2014
Arxius adjunts:
Sol·licitud (89 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 6b6e15c707323dd3766a90447ee06e7f7ef71560
Bases Reguladores (75 KB)
Data publicació a la web: 14 de març de 2014
Emprenta digital SHA1: 33bf1124ac70945d561d1f8e489bf7c25635ab9c