Servei de Monitors de Natació
Número d'expedient:
21/2014
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
21 de maig de 2014
Unitat:
Data publicació a la web:
5 de maig de 2014
Arxius adjunts:
Plec de Clàusules Administratives (127 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 9167d94a7a91c4d4613a26c03293c2636a4d1e81