Servei de Socorristes
Número d'expedient:
22/2014
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
21 de maig de 2014
Unitat:
Data publicació a la web:
5 de maig de 2014
Arxius adjunts:
Plec Clàusules Tècniques (94 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 197111e9149599151bc1788400b5069402cfebd0
Plec Clàusules Administratives (167 KB)
Data publicació a la web: 5 de maig de 2014
Emprenta digital SHA1: 1321ce682f309906d425dd0ff0a2137f448ad927