29 °C

Associacions, empreses, equipaments i instal·lacions

Ajuntament - Cultura
971 63 84 57
cultura@a-soller.es
Ajuntament - Delineant
Extensió 44
971 63 84 53
Ajuntament - Intervenció
Extensió 21
971 63 84 43
Ajuntament - Policia Local
Oficines:
Tel: 971 63 84 41
FAX: 971 63 49 33

URGÈNCIES: 971 63 41 41
971 63 84 41
971 63 49 33
plsoller@a-soller.es
Ajuntament - Recaptació
Extensió 77
971 63 84 47
Ajuntament - Rendes i exaccions
Extensió 23
971 63 84 45
Ajuntament - Secretaria General
Extensió 36
971 63 84 50
Ajuntament - Serveis Jurídics
Extensió 53
971 63 84 61