22 °C

Batlia

L’àrea de Batlia s’encarrega de les relacions institucionals, les rdenances i reglaments, l’atenció a premsa i protocol i qualsevol altra qüestió que no estigui atribuïda expressament a una altra Comissió Informativa Permanent.

Responsable d’àrea: Jaume Servera Servera

Contacte: batlia@a-soller.es / 971 63 84 51

Ubicació: Batlia, primera planta.