BÉNS I SERVEIS I MEDI AMBIENT

S’encarregarà dels següents temes:

a) Medi Ambient: Defensa i foment del principi de sostenibilitat mediambiental a l’entorn natural i urbà.

b) Defensa i protecció del paisatge i l’entorn natural.

c) Control i seguiment de la possible contaminació de les aigües (subterrànies, superficials, depurades o marines) i de l’arena.

d) Control i seguiment de la possible contaminació lumínica, atmosfèrica, acústica u electromagnètica.

e) Foment de plans d’estalvi energètic i d’ús d’energies renovables.

f) Manteniment de l’arbrat i zones verdes.

g) Infraestructures i serveis públics: Conservació i manteniment dels béns de servei públic.

h) Control i manteniment de les instal·lacions i material de les infraestructures municipals (clavegueram, subministrament d’aigua, enllumenat públic, etc)

i) Traspassos sepultures. Pompes fúnebres, cementeri.

j)Projectes, contractació i seguiment de les inversions municipals en infraestructures.

k) Vies i espais públics.

l) Control inversions i sanejament aigües i fems de les empreses concessionàries.

m) Control i seguiment de l’empresa concessionària de la gestió dels serveis de clavegueram i d’aigua potable. Aqualia.

 

Persona responsable: Joan Ruíz

Correu electrònic: mediambient@a-soller.es

Contacte: 971 638 456

Ubicació: Tercera Planta