CULTURA I ESPORTS

S’encarregarà dels següent temes:

a) Foment de l’esport i de qualsevol activitat, individual o col·lectiva que promogui l’esport i la seva pràctica. Gestió del «Camp den Maiol» i altres equipaments esportius. Pla d’equipaments esportius i similars. Consell Municipal d’esports.

b) Cultura: Concursos i exposicions. Qualsevol activitat dirigida en general a la promoció i defensa de la nostra cultura (normalització lingüística, patrimoni històric-artístic, folklore, costums autòctones, etc)

c) Biblioteca, inclosa la cura de l'immoble.

d) Pla D'Instal·lacions culturals, infraestructures culturals.

e) Relacions amb Entitats culturals.

 

Persona responsable: Miquel Nadal

Ubicació: Cultura: segona planta

Esports: c/Sa Lluna (edifici Hospici)

Contacte: Cultura: 971638457 culturaiesports@a-soller.es

Esports: 971634250.