22 °C

ESTRUCTURA DE L’EQUIP DE GOVERN

1. Àrea de Ciutat Educadora (Coord. Vicenç Pérez)

Regidoria de benestar social (Vicenç Pérez)

Regidoria d’educació, sanitat i joventut (M. Cruz Enseñat)

Regidoria de cultura, patrimoni i esports (Jaume Servera)

2. Àrea d’Economia sostenible (Coord. Jaume Mateu)

Regidoria d’infraestructures i serveis públics (Andreu Castanyer)

Regidoria de promoció econòmica i turisme (Jaume Mateu)

Regidoria d’urbanisme (Jaume Mateu)

Regidoria de medi ambient (Pep Lluís Puig)

3. Àrea d’Ajuntament del Segle XXI (Coord. Catalina Esteva)

Regidoria de presidència (Jaume Servera)

Regidoria d’hisenda i especial de comptes (Pep Lluís Colom)

Regidoria de transparència i participació ciutadana (Laura Celià)

Regidoria de règim intern (Pep Lluís Colom)

Regidoria de mobilitat i seguretat ciutadana (Jaume Servera)