28 °C

GOVERNACIÓ I VICEPRESIDÈNCIA

S’encarregarà dels temes següents:

a)Vigilància i seguretat de les persones i béns. Multes governatives municipals, protecció civil, llicències vehicles de servei públic, circulació, Policia Local, ocupació de la via pública temporal i extraordinària.

b) Règim interior: Personal, assumptes generals, organització administrativa, material, estadística, cens electoral i padró municipal d’habitants.

c) Assumptes generals: Registre general, sessions corporatives, actes, comunicacions, arxiu, ordenances i reglaments, resolució d'instàncies i recursos o qualsevol altre qüestió, sempre que no estigui atribuïda expressament a altra CIP, control i manteniment de les cases consistorials.

d) Serveis Socials: Tots els temes relacionats al benestar social. Situacions de pobresa. Control i seguiment de la Residencia «Bell Entorn»

e) Patrimoni: Catàleg de béns patrimonials. Arxiu històric. Tots els temes relacionats al patrimoni municipal, conservació, adquisició i cessió o manteniment de tos els béns patrimonials propis.

 

Persona responsable: Carlos Darder

Contacte: governació@a-soller.es

971638450

Ubicació: segona planta.