Ordenança reguladora preu públic piscina de Son Angelats

Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del preu públic per a la utilització de la piscina del
poliesportiu municipal Son Angelats.


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-reguladora-preu-public-piscina-de-son-angelats