Ordenances Fiscals Exercici 2006 i 2007

Les Ordenances de l'exercici 2007 són les mateixes que les del 2006

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-ordenances-fiscals/ordenances-fiscals-exercici-2006-i-2007