Ordenança reguladora Pavelló Es Puig, Camp den Maiol i Camp Infante Lois

Ordenança reguladora de la utilització del pavelló municipal "Es Puig", del Camp d'Esports "Infante Lois" i Camp de Futbol Municipal "Camp den Maiol".


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-reguladora-pavello-es-puig-camp-den-maiol-i-camp-infante