2012/07/05 - Ordenança reguladora servei públic escoleta infantil de Sóller

Ordenança reguladora dels preus públics corresponents al servei públic de l'escoleta infantil de Sóller.

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20120705-ordenanca-reguladora-servei-public-escoleta-infantil-de