2012/11/13 - Modificació de l’ordenança reguladora de la neteja viària i recollida de residus urbans

BOIB 168, de 13-11-2012, Núm. 21735

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20121113-modificacio-de-lordenanca-reguladora-de-la-neteja-viaria-i