2011/07/16 - Ordenança Substitució de Sancions per Treballs a la Comunitat

BOIB 108, de 16-07-2011, Núm. 15197

Ordenança municipal reguladora de la substitució de la quantia econòmica de determinades infraccions de trànsit i altres infraccions a les ordenances municipals vigents, per treballs en benefici de la comunitat.

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20110716-ordenanca-substitucio-de-sancions-treballs-la-comunitat