2011/04/06 - Esborrany ordenança antenes telefonia mòbil

Esborrany de l'ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament de sistemes de radiocomunicació de telefonia mòbil.

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-activitats-obres-i-urbanisme/20110406-esborrany-ordenanca-antenes