2014/09/09 - Ordenança reguladora dels preus públics pel poliesportiu de Son Angelats

BOIB 122, de 09-09-2014, Núm. 15512

Aprovació definitiva Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis al poliesportiu de Son Angelats. (Exp. 38/2014 Entitat Pública Empresarial Sóller 2010)

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20140909-ordenanca-reguladora-dels-preus-publics-pel-poliesportiu-de