1995/03/30 - Ordenança reguladora ús del clavegueram

Ordenança reguladora per a l'ús del clavegueram públic a la ciutat de Sóller

BOCAIB 39 del 30-03-1995, Núm. 6210

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-activitats-obres-i-urbanisme/19950330-ordenanca-reguladora-us-del