1995/04/20 - Reglament abastament aigua potable

Reglament del servei d'abastament d'aigua potable al terme municipal de Sóller

BOCAIB 49 del 20-04-1995, Núm. 6211

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-activitats-obres-i-urbanisme/19950420-reglament-abastament-aigua