PGOU Anunci BOIB Modificació Art. 29

Acord d’aprovació definitiva relatiu a la modificació puntual del pla general d’ordenació del municipi de Sóller, relativa a la modificació de l’article 29 de les seves ordenances urbanístiques

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-activitats-obres-i-urbanisme/pgou-anunci-boib-modificacio-art-29