2013/05/21 - Reglament del Mercat Municipal

Aprovació definitiva i publicació íntegra del Reglament del Mercat Municipal

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20130521-reglament-del-mercat-municipal