2013/10/15 - Ordenança Reguladora de la neteja i tancat de terrenys i solars

BOIB 141, de 15-10-2013, Núm. 18754

Aprovació definitiva Ordenança Reguladora de la neteja i tancat de terrenys i solars

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20131015-ordenanca-reguladora-de-la-neteja-i-tancat-de-terrenys-i