2014/06/17 - Ordenança municipal reguladora de convivència, defensa i protecció animal

BOIB 82, de 17-06-2014, Núm. 10631

Aprovació definitiva modificació Ordenança municipal reguladora de convivència, defensa i protecció
animal a l'entorn humà

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/20140617-ordenanca-municipal-reguladora-de-convivencia-defensa-i