2016 - Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida i eliminació de fems i RSU

Nova ordenança fiscal reguladora del servei de recollida i eliminació de fems i residus sòlids urbans que entra en vigor dia 1 de gener de 2016

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-ordenances-fiscals/2016-ordenanca-fiscal-reguladora-del-servei-de