Període Mitjà de Pagament global a proveïdors 2014 3r trimestre


Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/periode-mitja-de-pagament/periode-mitja-de-pagament-global-proveidors-2014-3r