2016 - Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Nova ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles que entra en vigor dia 1 de gener de 2016

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa-ordenances-fiscals/2016-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre