Ordenança reguladora dels mercats periòdics de venda no sedentària a Sóller

Boib nº 135 de 25/10/2016 Ordenança Reguladora dels mercats periòdics de venda no sedentària a Sóller

Source URL: http://www.ajsoller.net/arxius-i-documents/normativa/ordenanca-reguladora-dels-mercats-periodics-de-venda-no-sedentaria